Indien nodig kunnen wij ook een beëdigde vertaling van uw documenten verzorgen

WAT IS EEN BEËDIGDE VERTALING?

Een vertaling voorzien van een verklaring, een handtekening en een ambtsstempel van een beëdigde vertaler.

 

DE VERKLARING

Met de verklaring geeft de beëdigde vertaler aan dat de vertaalde tekst een waarheidsgetrouwe weergave is van de brontaal in de doeltaal van (een kopie van) de oorspronkelijke, aangehechte tekst.

 

WAT IS EEN BEËDIGDE VERTALER?

Een beëdigde vertaler is, na proeve van bekwaamheid voor een bepaalde talencombinatie, beëdigd door een Nederlandse rechtbank. Hij of zij waarmerkt de vertaling door een verklaring met zijn of haar stempel en handtekening, die onlosmakelijk aan het origineel wordt gehecht. 

 

WELKE STUKKEN?

Het gaat hierbij meestal om documenten die voor officiële doeleinden worden gebruikt. Voorbeelden zijn onder meer documenten uit openbare registers (kadaster, hypotheekregister), documenten van de Burgerlijke Stand en andere officiële documenten zoals diploma´s, accountantsverklaringen en notariële stukken.

 

HET PLAATSEN VAN EEN APOSTILLE

Soms is beëdiging alleen niet voldoende en dient de echtheid van de handtekening van de beëdigde vertaler door middel van een apostille te worden bevestigd. Een apostille wordt geplaatst door de griffier van de rechtbank waar de handtekening van de vertaler is gedeponeerd.